Ez csak szex-mese - sex stories

Ez csak szex-mese

Ha lehet, a kis házikó még melegebb volt, mint fél órával korábban. A vékony falak teljesen áthevültek és ontották magukból a hőt. Elnyúlt az ágyon és karjait a tarkója alatt összefonva semmibe révedő tekintettel bámulta a fölső matracot. Nagyon szerencsétlennek érezte magát: most értette meg igazán, hogy mennyi mindenről maradt le azáltal, hogy a saját városában végezte mind a középiskolai, mind az egyetemi tanulmányait. Ez a féktelenség és életöröm része kellett volna, hogy legyen az ő életének is. Az anyja azonban rendkívül szolid leánynak nevelte, nem járt társaságba és bulikba sem. Persze biztosan jót akart neki, elkerülni azt a sorsot, ahogy ő maga is járt: a szerelmet ajándékozni egy arra méltatlan, hitvány férfinak, aki a gyerekről hallva gyorsan odébbállt. Ám most itt van 23 évesen és naivabban szemléli az életet, mint a saját diákjai. Természetesen sok dologban tájékozottabb és már koránál fogva is tapasztaltabb mint ők, ám most mégis fenyegető rémképként ködlött fel előtte 20 évvel későbbi önmaga: egy megkeseredett vénlány, megfonnyadt testtel, akire már a kutya sem kíváncsi. Túlzás lenne azt állítani, hogy dühös volt, ám némi indulatot mégis érzett. Most is mit tett? Elmenekült egy olyan apróság miatt, ami más számára semmit sem jelentett. Pedig még csak nem is gyáva: végig küzdötte az egyetemet a jeles diplomáig, mindenféle protekció és hátszél nélkül. Jobban kellene bíznia önmagában. Megbámulták? Na és? Inkább fordultak volna el? Csodálatosan szép feneke van Mónikának? Mi ezen a furcsa? Biztosan mások szerint is az. Ez az! Így kell gondolkodni.

Lehet, hogy nehéz megváltozni, de holnap még nehezebb lesz. Szórakozottan letörölt néhány csepp izzadságot a homlokáról és elhatározta, hogy holnap másként tesz. Nem fog szégyenlősködni a fürdőruhájában és bárkit szívesen beken napkrémmel. Sőt, ő sem fog visszahőkölni, ha valaki felajánlja számára ugyanezt a lehetőséget.

De ez a meleg! Kibírhatatlan. Felkelt az ágyról és az ablak előtt álló asztalon áthajolva elhúzva a könnyű függönyöket és kitárta az ablakot. Nem lett hűvösebb. A ház ajtaja azonban épp a szemközti falon, Feri ágya mellett nyílt (az ő ágya mellett a négyajtós szekrény kapott helyet), ezt kinyitva talán keletkezhet némi kereszthuzat. De semmi. A forró levegő rezzenéstelenül ülte meg a szobát.

Beletörődve huppant vissza az ágyra. Gondolatai ismét a vízpart felé szálltak. Pali éhes tekintete, Mónika feneke, Petra szeméremteste sorban jelentek meg képzelete vetítővásznán. És a furcsa érzés visszatért. Mint amikor érzi, hogy hiányzik valami, de nem tudja megmondani, hogy mi az. Mint egy pohár hidegvíz, amely akkor a legcsodálatosabb amikor a szomjúságtól kaparó torkán hűsen végighömpölyög. És a bizsergés, amelytől mintha a belsője is megremegne. Mégis oly kellemes gondoltok, amelyektől nehéz elszakadnia.

Megemelkedett és könyökeire támaszkodva nézett végig önmagán. Nyaka alá pillantva a fürdőruha szolid dekoltázsa alatt elmélázott mellei halmainak látványán. Így félig fekve egy kissé szétlapultak, ám csodálkozva vette észre, hogy a bimbók hegyén most élesen feszül meg a vékony anyag. Vajon van-e olyan szép a melle, mint Katié vagy Mónikáé? A hasa természetesen lapos és a dereka vékony. Milyen is lehetne az ő korában? Most mindkettőre szorosan rátapadt az izzadságtól enyhén nedves anyag. Lejjebb a legtitkoltabb testrészének ívére úgy simult a fehér szövet, mintha a bőrére festették volna. Középen ezúttal határozottan bemélyülő nedves vonal jelezte a nyílást, amely nemrég a két kamasz tekintetének kereszttüzében állt. Beleremegett a gondolatba. Aztán Petra puncijára gondolt, az ívesen domborodó élettől duzzadó hamvas barackra. Vajon ez is van olyan szép, mint amaz?

Onnan, ahol feküdt, kilátott a szemközti ablakon: a tópartra vezető széles ösvényen senki sem járt. Izgalmas lehetőségként ötlött fel benne a gondolat, hogy a fürdőruhát ledobva hűsöljön tovább. Itt az alkalom, hogy kipróbálja, mennyire erős volt az iménti elhatározása. Mielőtt meggondolta volna magát, felült és a vállpántokat letolva derékig gyűrte a fehér szövetet. Mellei a ruha szorításából kiszabadulva gömbölyded almákként néztek előre. A bimbók hegye egy kissé fel és oldalra mutatott. Elnézte őket: a 20 forintosnyi egészen halványbarna bimbóudvar annyira megduzzadt, hogy önálló domborulatként meredt elő a hófehér mellekről biztos jeleként izgalmi állapotának. Aztán a lányok melleire gondolt: milyenek lehetnek hasonló állapotban? Petra mandarinjain így is hegyesen állnak a vöröslő bimbók, Mónika is szép lehet, ahogy a fehér melleivel csaknem azonos színű csúcsaik duzzadt-érzékenyen állnak. Felidézte az érzést, ahogy az ujjai ezekhez a csodálatosan szabályos cicikhez értek, s ettől még izgatottabb lett. Apró villámok cikáztak emlőiben, melyek a bimbókat fájdalmasan megkeményítették, ölében mintha melegvizű forrás nyílt volna, úgy áradtak onnan egy ismeretlen, kéjesen kínzó érzés hullámai. Úgy érezte egész bensője beleremeg.

Látni akarta önmagát, bár most azt sem bánta volna, ha a két fiú látja ebben az állapotban. Csak történjen valami, ami tovább fokozza eme új érzés izgalmát. Keze egy picit megreszketett, ahogy előrenyúlt, hogy kitárja a szekrény egyik ajtaját, amelynek belső oldalát egy itt-ott már bevakult tükör foglalta el. Meglepődött, hogy a tükörképen látható félpucér nőnek a szemérmetlenül ágaskodó bimbói még duzzadtabbnak tűntek. Felállt és a tükörhöz egészen közel lépve az ujjai közzé csípte őket. A bimbóudvar szélien apró pontocskák váltak el a bőr sima kontúrjától és izzadtságtól nedvesen siklottak ujjai alatt. Az érintés újabb hullámokat gerjesztett az ölében. Most visszalépett az ágyhoz és úgy szemlélte meg ágyékának tükörképét is. A fehér anyag szinte már semmit sem rejtett: átázva simult a szeméremdomb határozott ívére, nem rejtve el az azt borító dús barna szőrzetet. Már nem is volt szüksége rá: letolta magáról és az ágyra ülve kihúzta belőle lábait. A mozdulat közben ismét a tükörbe pillantott: felhúzott lábai között a nedves szőrzet csapzottan tapadt össze, elrejtve a vagina nyílását. Hátrébb dőlt és széttárta combjait: a szőrzet szétnyílt és immár láthatóvá vált az égész nemi szerv a maga nedvező pompájában. A látvány tovább fokozta izgalmát: a szeméremajkai szétnyíltak és előtüremkedtek a kisajkak rózsaszín tarajai. Sohasem látta még így őket. Persze tisztálkodáskor gondosan megmosta a punciját is, de még sohasem tapasztalta, ha az önként így kitárja magát. Szuszogva hanyatlott hátra. Képzeletében a háta mögött a szobába belépett a két tanítványa és mohó tekintettel falta a széttárt lábai közül előtűnő punci látványát. És ő meg feljebb húzta lábait: a tükörben feltűntek a hófehér far vágata tövében a rózsaszín lyuk ráncai.

Megrémült önmagától: ahelyett, hogy gusztustalannak tartaná ezt a szemérmetlenséget felizgatja a lucskos vagina és annak lucskától nedves fenék látványa. Végképp visszahanyatlott és percekig feküdt így, hátha sikerül visszanyernie lelki egyensúlyát. Aztán úgy döntött, hogy elmegy lezuhanyozik és így talán megszabadul ettől az érzéstől, mielőtt a vízpartról visszatérő tanítványai észrevesznek valamit a viselkedésén. Felállt és remegő kezekkel kutatott a táskájában egy bugyi után, ám végül hagyta az egészet. Ha felveszi, úgyis azonnal olyan nedves lesz, mintha bepisilt volna. Inkább elővett egy elől végig gombos nyári ruhát, amelyet a karjai alatti túlzott kivágás miatt eredetileg a fürdőruha fölé strandruhának szánt. Összegombolva tette be a hátizsákjába, így most csak bele kellett bújnia. A papuccsal nem vacakolt: mezítláb indult az udvar túlsó szélén lévő zuhanyzók irányába.

Kint továbbra is csönd ülte meg az udvart csak néha hallatszott távolról a vízparton fürdőzők vidám hangjainak egy-egy szélsodorta foszlánya. Enyhe szellő támadt: melege levegője bebújt a ruha nyílásain és megsimogatta még mindig bizsergő testét. Nem akarta, de újra felhorgadt ez a gyönyörű, de gyötrő érzés. Érzékenyen hegyesedő mellbimbóit keményre duzzasztotta a lépései ütemére meg-megmozduló ruha szövetének dörzsölése. Szinte látta maga előtt a megnyíló szemérmét, amikor megérezte a combja belső felén végiggördülő nedvességet.

Nem bírta tovább: remegő kezekkel sorban gombolta ki a ruha gombjait. Először a mellei váltak szabaddá, majd a hasa és a köldöke is. Az utolsó két gomb közül a felső alig 5 centivel az ágyéka alatt volt. Ujjai ügyetlenné váltak és sehogy sem tudta kinyitni. Egy ziháló rántás és a két gomb leszakadt: ott állt a tábor közepén teljesen szétgombolt ruhával. Úgy érezte elhagyja minden erő, de a tusolók még 20 méterre voltak. A világ lassan már nem állt másból csak a puncijából érkező kéjes érzés kísérte ismeretlen vágyakozásból, amely úgy érezte elemészti egész énjét. Határozatlan léptekkel botorkált előre, miközben a lába közötti szelíd patak tovább folydogált. Nem tudta, hogy mikor csúszott le róla a könnyű ruha, mindenesetre zuhanyzókat határoló síkpalából készült paravánhoz már pucéron érkezet.

Síkpala lapokból állt az egész épület: egyedül a vécéktől elválasztó és a vízcsöveket rejtő falakat rakták téglából, egyébként az egész épület vascsövekből és a hozzájuk szerelt palákból állt. Mivel ezek a palák mindössze 160 centisek, így aljukat térdmagasságban helyezték el. A tetejük és az áttetsző halványzöld poliészter hullámtető között így is több arasznyi rés maradt. Alul-felül bárki mind a vécékbe, mind a zuhanyzóba könnyen bekukkanthatott.

Reszkető kézzel nyitotta ki a zuhanyzók ajtaját és lépett be a poliészter tető alatti halványzöld fénybe. Odabent minden puritán beton, egyedül az öt zuhanyrózsa mögötti fal kapott csempeborítást. A tető alatt megrekedt a hőség és a száraz beton sütötte a talpát. A középső csapokhoz lépve összeszedte magát, és úgy-ahogy beállította a vízhőmérsékletet, majd homlokát a fehér csempéhez szorítva állt a testét csipkedő a kelleténél egy kicsit melegebb vízsugarak alatt. Érzékei felfokozódtak és egész teste érzékennyé vált. Az ezer és ezer vízcsepp koppanását külön-külön érezte hátán és fenekén, s az érzéstől már hangosan zihált. Remegő lábai nem tartották tovább és lehajtott fejjel lassan térde, majd ülő helyzetbe ereszkedett. Nem törődött vele, hogy a feneke lyukához és szűzi vaginájához préselődő betont hány ember lába koptatta már, csak a gyönyör maradt. Hátra, a könyökeire hanyatlott és a vízsugarak végre elérték fájdalomig duzzadt melleit és puncija rejtekét. A két bimbóra záporozó vízcseppek apró pörölyként edzették azokat az acélnál is keményebbre, és a szétnyíló vaginából előtűnő tarajos kisajkait mintha kígyók éles nyelveinek kéjes nyaldosása igyekezett volna mind szélesebbre tárni. Elveszett az érzésben: elnyúlt a betonon és széttárta lábait. Így fekve feje kikerült a vízsugarak szabályos köréből, s tágra nyílt szemeit nem bántották azok. Oldalra nézve kilátott a pala alatt. Látta az udvar füvét, körben a házikókat és már nem számított, hogy az udvarról megláthatják a földön fekvő meztelen testét. Kezei ösztönösen mozdultak: csípte, húzta érzékeny mellbimbóit, míg az élvezett már a fajdalom határát súrolta. Egyik kezével beletúrt a puncija bozontjába és mutatóujja megtalálta a hüvely bemenetét. Oda, ahová a legkisebb tampon is csak fájdalom árán szokott beférni, most nyálkás útján könnyedén besiklott az ujja hegye. Hüvelykujja pedig megtalálta a punci redői között az a merev kis pontot, amelynek érintésétől halk sikoly hagyta el a száját. Két kézzel húzta szét a kisajkakat és a forró vízcseppek haragos záporral kezdték verni a csiklóját. Üres tekintettel, halkan sikongva nézett az udvar felé, majd elengedte a széthúzott szeméremajkait és ismét az ujjaival masszírozta a csiklót és a hüvely belső falát. Először csak véletlenül ért az egyik kisujja a fenéklyukához, de a felcsapó kéj miatt azt is simogatni kezdte. Az idő elveszítette jelentőségét: talán percekig, talán órákig fürdőzött a mindent elöntő élvezet tengerében, amikor végül átesett a tovább már nem fokozható csúcson. Hüvelye ritmikus lüktetéssel fonódott kényeztető ujjára és néhány utolsó sikkantás közepette elélvezett.

A világ csak lassan kezdett visszatérni. Néhány percig végtelenül nyugodtnak és fáradtnak érezte magát. Felnyúlt és elzárta a csapokat, majd visszahanyatlott ismét. Újra végigpillantott önmagán: mellbimbói már nem voltak duzzadtak ám a meztelen teste még mindig erőtlenül remegett. A zuhanyzó udvar felőli fala eléggé messze volt ahhoz, hogy oldalra gördülve kibújjon a tusoló alól. Hason feküdt a száraz betonon mely durva szemcséinek melleit és ágyékát dörzsölő érintése halk visszhangként emlékeztette testét a nemrég átélt élményekre. Pisilni is kellett már és ahogy a palánk alatt kitekintett, ismét felötlött benne, hogy mennie kellene, mielőtt a gyerekek ebben a furcsa helyzetben megpillantják. De olyan jól esett a pihenés, ha néhány percre is, de had engedje el magát. És úgy tett. Mosolyogva hajtotta fejét karjaira és nézte az udvar enyhe szellőjében hajladozó fűszálakat. Nem tudta meddig marad így, de egy időre a forró fürdő lemosta a gátlásait. Összezárt lábai között a betonhoz lapuló kissé még mindig nyitott punciból csordogálni kezdett egy aranyló patak. Érezte, hogy a meleg sugár eláztatja combjait és hasát, de semmivel sem törődve, arcán ártatlan mosollyal, ellazulva pisilte ki magát.

Aztán csak feltápászkodott és a zuhany alatt alaposan megtisztította magát. Végül realitásérzéke is visszatért és a zuhanyzó ajtaján kipillantva ellenőrizte, hogy nem jár senki az udvaron. Gyorsan magára öltötte az elvesztett ruhát, majd visszatért a forró levegőjű kis házba és az ágyon hanyatt dőlve mély nyugtató álomra hajtotta fejét.

Adults Only!
Please be aware that the content presented here is purely a work of imagination and is for entertainment purposes only. The stories, articles, and any other written materials on this site are fictional and should not be taken as real or factual. We believe in the power of creativity and sex storytelling to transport you to different worlds and experiences. Feel free to explore the various sections of our website and delve into the imaginative realms we have created. Whether it's fantasy, porn, fan fiction, or any other genre, we hope you find joy and inspiration in the stories we share. Thank you for understanding, and enjoy your journey through the realms of imagination!

More xxx stories:
Vera vagyok, 24 éves és kurva
Sex slave trade
Medical students goes wild
Susan my milky anuty
Tied Down (MF, b/d, oral, mast)
XL Swingers
First time : Susan
Feri, aki a faszát a lábadra veri
Tinilányok kukkolása
Tomi szextörténetek
Nude Girls
Related sites

Asstr
Moving sex pics
Erotic tales
BBW
Celeb Sex
All sex stories
Tags:els biszex anális apja Asszony


Home - Desktop