Próbák A Házikóban - sex stories

Próbák A Házikóban

A házikó előtti sötétségbe kilépve a hűvös éjszakai szellő megborzolta haját és ahogy körülsimogatta testét, hideg nyelvével pajkosan belenyalt szeméremajkai nedves résébe. Fölsikkantott meglepetésében, majd halkan felnevetett.
Lassan ballagott a házikójuk felé. Hogy túlfűtöttsége elmúljon, a partra vezető út mellett elhaladva úgy döntött sétál még néhány percet. Fürdőköpenyét még mindig a kezében lóbálta, így a hűs levegő megborzongatta, de tudta éppen ez az amire szüksége van, hogy ismét megfontolt önmaga lehessen.
Hogy ne kelljen a köpennyel bajlódnia, összehajtogatta és az ösvény melletti bokrok egyike alá rejtette. Halkan lépdelve a keskeny úton, majd a part mellett izgatottsága nem múlt el, de valamelyest csökkent. A néhány perccel azelőtti merészsége hangulatát inkább feldobta, de érzelmi kontrollját már nem tudta elvenni. Biztos volt benne, hogy ekkora őrültséget soha többé nem tesz, de abban is, hogy soha nem felejti el.
Eljutott a tóparti tisztás túlsó széléig. A telihold fénye halványan beragyogta a helyet, de ahhoz már nem volt elegendő, hogy kényelmesen tovább sétáljon: a bokrok és kisebb fák labirintusát már nem tudta járhatóvá tenni. A játékos szellő ereje a séta közben mind erősebb lett, hogy végül a tó vizén végigsüvítve a fák ágait meghajtó, lombokat suhogtató szél kerekedjék. A hideg szél körbefonta testét és a forró izgalom maradékát is hideg racionalitássá változtatta. Immár kockázatos ötletnek tűnt a meztelen séta és őrültségnek amit a fiúk házikójában művelt.
Mintha csak a gondolatait akarná igazolni, ágak reccsenéseire lett figyelmes a fák között. Páni félelem lett úrrá rajta, ahogy végiggondolta kiszolgáltatottságát. Meztelenül a szabad ég alatt, messze a házikóktól, akárki is aki követi, azt tehet vele amit akar, képtelen megvédeni magát.
Tehetetlenül fonta karjait mellei köré és arra gondolt lehet, hogy valamelyik fiú követte, vagy az is lehet, hogy többen is. Mellbimbói a hideg és a félelem hatására keményen előremeredtek úgy kandikáltak ki a védelmükre eléjük font karok fölött. Megdermedt a gondoltra, hogy akár bármelyik pillanatban előléphetnek a fák közül, hogy körülállják. Akkor már nem tudna mit kezdeni velük, semmilyen tanári intelem nem hatna: préda lenne, akit szabadon tapogathatnak, markolászhatnak, ezerféle módon megalázhatnak. Csaknem a sírás kerülgette, ahogy elképzelte hogy Pali végre beválthatja, amit a mosdóban mondott, hogy egyik úját a fenekébe, a másikat pedig a puncijába dugná.
Ismét ágak reccsenése hallatszott. Ez végre áttörte dermedtségének falait: hangosat sikoltva rohanni kezdett vissza az ösvény felé. Előbb az egyik, majd a másik papucsa szakadt el, ahogy meg-megbotlott az egyenetlen terepen. Nem törődött a talpát gyötrő kavicsokkal ahogy hangosan zihálva menekült.
Végre elérte az ösvényt tisztás felőli végét. Egy pillanatra megállt, hogy hátratekintsen, de szél éppen akkor hajtott felhőket a hold elé. Így szinte semmi sem látott, azonban trappolást halott, ezúttal már nem a fák közül, hanem éppen a háta mögül a tisztásról. Gyomrát görcs rántotta össze, a félelemtől rettenetesen pisilnie kellett. Ismét futni kezdett, de megbotlott és elhasalt az ösvény homokján. Mellbimbói apró árkokat szántottak a porba, ahogy a lendülettől megcsúszott. Testét elborította az éjszakai harmattól ragacsos homok. Még pár méter botladozós rohanás és ott volt a bokornál ahová a fürdőköpenyt tette. Térdre rogyott, úgy kutatta merre lehet, de sehol nem találta. Kétségbeesetten mászott arrébb és ügyetlenül tolta, hajtotta félre egy másik bokor ágat. Sehol nem találta. Megállt és fülelt. A trappolás még közelebbről hallatszott.
Kapkodva fúrta magát négykézláb a bokrok közzé. Ágak csaptak az arcába, suhintották meg alácsüngő melleit, a nagyra nőtt gaz durván simított végig hasán és szeméremtestén. Hallotta maga mögött a bokrok recsegését, ahogy valaki mind jobban közelít. A hátára hemperedett, de senkit nem látott, csak a zörgés közeledett. Szétvetett lábakkal lökte magát mind távolabb a közeledő zajtól, de így hátramenetben nem látta merre tart. Csupán 1-2 méternyit haladt, amikor egy ágas-bogas bokorhoz érkezett.. Hajába ágak akadtak, úgy, hogy amikor fejét megrázva szabadulni akart, még jobban belegabalyodott, végképp rabul ejtve. Kétségbeesetten próbálta kiszabadítani magát: ide-oda tekerte testét, amitől immár háta is csupa homok lett és fenekével szabályos kis mélyedést túrt maga alá. Halványan érzékelte, ahogy a hideg homok kitölti farpofái rését és kitárt lábai közét, de leginkább azzal küszködött, hogy valahogy kiszedje a haját megragadó ágakat. Reszkető kézzel kapkodva persze nem sikerülhetett a művelet, sőt amikor az egyik ágat arrébb akarta húzni, az fájdalmasan visszacsapott telibe találva bal mellének keményen ágaskodó mellbimbóját. A nem várt fájdalomtól felsikoltott és testének nem tudott parancsolni tovább: a pisi ellenállhatatlan erővel tört elő puncija szirmai közül. Követője éppen ekkor bukkant elő a bokrok közül. Ha Pali lett volna, akkor biztosan felizgatja a látvány, ahogy tanárnője összegubancolt hajjal a homokban fetrengve éppen az ő orra előtt tárja szét a lábait, láthatóvá téve, amint a puncijából előtörő langyos sugár lemossa a fenékvágatáról a homokot.
De nem a fiúk voltak, csak egy szegény kóbor kutya, aki éppen a tábor körül őgyelgett. Szerény Zsuzsika ajkát a megkönnyebbülés sóhaja hagyta el, hogy szinte azonnal a dühnek adja át a helyét. Dühös volt önmagára, a helyzetre és a kutyára is, aki így megijesztette. Máskor talán megrémült volna a kutyától, de most haragosan feléje rúgott. Mire amaz ijedten vonyított egyet, majd eltrappolt.
Zsuzsika felhúzta lábait és miután a szomjas homok elitta a testéből bugyogó folyadék utolsó cseppjeit, immár nyugodtabban látott neki a haja kiszabadításához. Azokat az ágakat amelyekkel nem boldogult, egyszerűen letörte. Néhány tüske így is megbökte kézfejét. Aztán visszament a tóhoz hogy tisztára mosta magát. Miközben a hideg víztől vacogva megmártózott, csak arra tudott gondolni, hogy ez volt a büntetése az őrültsége miatt. Dühe ismét fellángolt. Miért most tör ki rajta a szexuális vágyakozás? Miért nem otthon, amikor egyedül van? Annyi éven keresztül nem vett róla tudomást, vagy anyja hatására ösztönösen elfojtotta, hogy most minduntalan keresi a hatalmat fölötte. Talán amikor egyedül van, maszturbálnia kellene, hogy ne legyen benne ez a feszültség.
Derékig lábalt a vízbe, hogy a tó vize lemossa alfele vélt és valós szennyeit, majd leguggolt és fejét hátravetve, haját is a vízbe dugta. Most már gyorsabban megtudott szabadulni a hajába ragadt apró ágacskáktól.
A hideg víz megnyugtatta és amikor vacogva, lúdbőrözve kilábalt a tóból, a fürdőköpenyét is könnyedén megtalálta, hiszen csak két bokorral volt arrébb téve mint ahol ijedten keresgélte.
Mezítláb ment vissza a házhoz, ahol Feri egy könyvel a kezében már rég aludt. A fürdőköpenyt ledobva gyorsan magára húzta hálóingét és az ágyba bújt. Azt hitte nehezen fog elaludni az átélt izgalmak miatt, de az álom nagyon hamar rátalált.
Reggel mindketten elaludtak és csak az ajtó felől érkező kopogás ébresztette fel őket. Feri álomittasan nyitott ajtót, ahol három fiú várta. Indulni kellett vásárolni. A tanárnő hallotta, hogy Tibit a megbeszéltek szerint aznap még otthon hagyják, de azt is hogy a fiúk panaszkodnak, hogy legalább egy-két nap a lányok kutyagoljanak. „Jó, jó, megbeszéljük” - hallotta Feri dörmögését, miközben a kis csapat elhagyta a házikó környékét.
A tanárnő az elmúlt éjszaka átélt kalandjaira gondolt. Most úgy tűnt, mintha álmodta volna az egészet. Túlságosan szürreális volt arra gondolni hogyan meztelenkedett vagy ahogy a láthatatlan üldözők elől menekült. Felkelt az ágyból és kitárta az ablakot: a beáramló vidám napfényben minden kevésbé tűnt nyugtalanítónak.
A tükör elé állva ellenőrizni akarta, nem-e érte nagyobb horzsolás a bokrok között. Bár hálóinge meglehetősen áttetsző volt (nem is figyelte meg korábban hogy nem csak sejteti, hogy mi van alatta, de ha megfelelő szögből éri a fény akkor bizony eléggé meg is mutatja), mégsem annyira hogy lássa magán az estleges kisebb horzsolásokat. Felhúzta nyakig, és úgy szemlélte meg magát. Szerencsére nem talált semmi nagyobb karcolást vagy zúzódást. Egyedül a bal mellét keresztezte egy halvány piros csík, ahol a bokor ága megsuhintotta. Megérintette a puha mellbimbót de szerencsére még csak nem is sajgott. Kibújt teljesen a hálóingből és úgy pillantotta válla fölött hátra. Amennyire az elmosódott tükör látni engedte hátul is minden rendben volt.
Ekkor jutott eszébe hogy nem húzta be a függönyt. Elmosolyodott a saját szórakozottságán. Lám egyszer felizgatja a meztelenség, máskor retteg tőle, most meg egyszerűen megfelejtkezett róla.
Megpróbálta behúzni a függönyt, de a karikák összeakadtak és elakadt az egész. Feltérdelt az asztalra, úgy már elért a karnisig. Ahogy így nyújtózkodva szétakasztgatta a függönykarikákat az ablakon kipillantva éppen a tóra vezető ösvényt látta. Ismét felötlött benne az előző éjszakai meztelen rohanás emléke és egy pillanatra ismét érezte a gyomrát összerántó jeges rémület szorítását, ám ez csak halk visszhangja volt az előző éjjel érzettnek. A szél befújt az ablakon és átfütyült a combjai között megborzolva puncija szőrzetét. Gyorsan helyére rántotta a függönyt és lehuppant az asztalról. A házban a rikoltó fényes reggeli fények meleg narancs színűvé szelídültek, ahogy a napsugarak elé vont függöny kellemes árnyékot varázsolt.
Az ágyhoz lépve előkotort egy atlétát és egy bugyit a táskájából. Aztán eszébe jutott, hogy a fürdőruhát kellene felvenni, hiszen a lányokkal úgyis le kell majd mennie a vízpartra. Ekkor pillantása az ágyára tévedt, ahol a párna alól kikandikált Petra zálogul hagyott bugyija. Így egyedül a csendes házacskában meg merte kockáztatni hogy felvesz egy ilyen ruhadarabot. Sohasem vásárolt még ilyet, el sem tudta képzelni, hogyan állhat rajta. Percekig forgatta a kezében, majd magára húzta. Hátranyúlt, hogy megigazítsa, mert úgy érzete, hogy a fenekénél begyűrődött, aztán elmosolyodott a „butaságán“. Nem gyűrődött az össze, csak éppen hátul szinte csak két pántból áll: egy vastagból, amely a csípőjénél körbefutott és egy vékonyból, amely a farpofái közzé ékelődött. Ez utóbbi keltette a furcsa érzést, ahogy az ánuszára simult.
Elől is igazítani kellett rajta, mert először megpróbálta feljebb húzni, de a csípőtangát nem erre tervezték: válaszul befurakodott a szeméremajkai közzé. lejjebb húzta, vigyázva, hogy felül ne kandikáljanak ki puncijának kócos szőrszálai, így már sikerült eligazítania nemi szerve domború ívén úgy, hogy nagyjából jól takarjon. Néhány huncut szőrszál így is kicsúszott itt-ott, de nagyjából elégedett volt az eredménnyel. A tükörben elölről megnézve magát, egyáltalán nem találta úgy hogy rosszul állna neki ez a viselet. Amikor azonban hátulról is végigpillantott magán, elképedt: a csípőjén körbefutó vastag szalagon kívül szinte meztelen volt a feneke. a vékony pánt az első 5 centiméter után teljesen eltűnt a bevágásban. Erről eszébe jutott hogy most éppen úgy fest mint a tanítványai akik hasonló ruhát hordtak. „Merész, de nem meztelen. Vagy nevezzük szexinek?“ Egy pillanatra ismét érezte a bizsergést a bimbóiban, ahogy kerekedni kezdtek „Na ne, ezt most ne! Inkább visszaadom Petrának.“
Kopogtak. Gyorsan felkapta az atlétát és belebújt. Csak a köldökéig ért, de a lényeget takarta. Úgy döntött, a bugyit már nincs idő lecserélni, de ennyi bátorsága meg kell is, hogy legyen: ha a lányok tangában lehettek előtte, akkor ő is lehet egy kicsit lazább előttük. Legfeljebb nem fordít hátat. Nagyot nyelt és ökölbe szorította egy pillanatra a kezeit, hogy így öntsön bátorságot magába. De ha már elhatározta, akkor nem lép vissza.
- Szabad!
A kinyíló ajtón Tibi lépett be, akit a többi fiú otthon hagyott. Amint megpillantotta a lenge öltözetű tanárnőt, egyszerűen nem is volt képes palástolni, ahogy végigméri a testét. Elpirulva állta néhány pillanatig ahogy a fiú az atléta szövetére kirajzolódó mellbimbóit bámulja. Ám amikor a fiú tekintete a punciját alig takaró feszes bugyira siklott, úgy döntött véget vet a vizsgálódásnak. Igaz, hogy addigra már teljesen elszégyellte magát, de igyekezett nyugodt hangon megszólalni:
- Segíthetek valamiben ? - hangja alig észrevehetően megremegett. Arra gondolt, hogy íme törleszthet most Tibinek: először ő bámulta meg a fiút (még ha az nem is tudott róla), most meg a majd elég a szégyentől ahogy a fiú tekintetét a lába közzé fúrja. Legalább egy normális bugyi lenne rajta, ne ez az alig valamit takaró rongyocska.
Szerencsére azonban Tibi is zavarba jött attól, hogy rájött a tanárnő észrevette mennyire bámul. Neki is nyelni kellett egyet, hogy egyáltalán meg bírjon szólalni:
- Ööö, Eszterék küldtek. Ők ma a sorosak az ebédfőzésben, de nem lehet bejutni a konyhába, csak az ebédlőbe. Feri bácsit felhívták telefonon, azt mondta hogy a kulcs ott van a tanárnő táskájára téve. - ezúttal próbált Szerény Zsuzsika szemébe nézni.
„Óh, ne, akkor nem mondhatom hogy vegye el ő. Nekem kell intéznem. Meg kell fordulnom előtte. Pucér a fenekem. Mit tegyek? Mit tegyek? “ - mindez pillanatok alatt futott át az agyán - „Muszáj természetesen viselkednem, különben még jobban leégek."
- Egy pillanat és adom. - Ismét ott a kis reszketés a hangban.
Megfordult. Tibi pedig majd elájult a gyönyörtől ahogy meglátta a meztelen fart. Övé egyedül a szerencse, hogy megkaphatta ezt a látványt. Szíve hevesebben dobogott, ahogy a csodálatos ívű fenékre bámult. Olyan tolakodó, olyan őszinte, olyan más volt a tiszta formás női hús ingerlő jelenléte, hogy legszívesebben odalépett volna, hogy tenyerével végigsimítson rajta, ám ehhez nem volt elég mersze. Azonban ahogy a tanárnő belépet a két ágy közzé, ő is utána settenkedett.
A táska a földre volt téve. Ahogy a tanárnő lehajolt, érezte, hogy a tanga pántja megfeszült és szorosan a popsilyukára tapad. Megborzongott a furcsa érzéstől. Tudta, hogy most aztán mindent lát a fenekéből a fiú, de már nem volt visszaút. „Jóságos ég, vajon azt is látja ha a pánt mögül kilátszik valami? Ráadásul ez az átkozott kulcs sincs sehol.“
Gyorsan hátrapillantott, így még láthatta, hogy a fiú teljesen elvarázsolva nézi a kipucsított fenekét. Csodálattal bámult, ám amikor észrevette, hogy a tanárnő oldalra tekintve őt nézi, zavartan elfordította onnan a tekintetét. Ettől a tekintettől jött vissza egy kicsit a tanárnő önbizalma. Hiszen nem vetette rá magát a fiú, de odaadó sóvárgással nézte. Az ánuszát szorító anyag és ez a tekintet megtette hatását: érezte, hogy bár nem akarja, mellbimbói megkeményednek.
Tibi kiszáradt torokkal itta a látványt: a gyönyörű far sokkal több részletet engedett megmutatkozni, ahogy a tanárnő előrehajlott. Végigkövethette tekintete a vékony pántot, ahogy az kettéválasztva a két félgömböt besimul a farpofák közzé. A popsi lyuknál két oldalon enyhén sötétebb árnyalatú bőr fogta közre a halványkék szalagot, amely ettől a ponttól szélesedve futott fel a szeméremajkakra hogy feszesen, második bőrként borítsa azokat. Két oldalán néhány kósza szőrszál kikandikált és a látványt az ajkak közötti határozott bevágás tette teljessé. A fiú legszívesebben térdere borult volna, hogy becsókolhasson a tanárnő fenekébe.
Közben a kulcs előkerül: belecsúszott a táska egyik nyitott oldalzsebébe. Végre a fiú kezébe adhatta. Amikor felegyenesedett és megfordult, a fiú teljesen készen volt: a nadrágja elől dudorodott és hangja rekedt suttogássá vált:
- Köszönöm.
Szerény Zsuzsikának a dudorról eszébe jutott, hogy milyen volt a fiú pénisze kendőzetlenül és ettől még inkább elpirult. Alig várta hogy Tibi elhagyja a házat és hangos sóhajjal végignyúlt az ágyán.
Teljesen kótyagosnak érezte magát. Miközben ott sorjáztak a fejében a teendői, szinte félálomszerű révületbe ringatták az alhasából érkező gyötrően kéjes hullámok. Tehetetlenül feküdt az ágyon, mintha időn kívül került volna. Indulni akart, de mégsem tette. Hagyta hogy kínzón követelőző lüktetés árapályai egyre közelebb vonzzák az önkontroll nélküli örömök óceánjába. Tangája már teljesen nedvessé vált és egy apró kis rántásra szeméremajkai mohón haraptak rá két oldalról.
Öntudatának utolsó morzsáival leküzdötte a vágyat hogy maszturbálni kezdjen. Reszkető kézzel letolta a bugyit és visszadugta a párnája alá. Majd feküdt tovább a takaró tetején, elfehéredő bütykökkel szorítva a takaró széleit, várva hogy alábbhagyjanak merevedő csiklója folyamatos öntudat elleni támadásai. Amikor elég erősnek érzete magát, felkelt az ágyról és előszedte végre a fürdőruhát is. A konzervatív szabású fürdőruha teljesen elütött a szexi tangától: a fenekét teljesen eltakarta és elől sem jellemezte merész kivágás. Még mindig merev mellbimbói azonban teljesen tisztán rajzolódtak ki a fehér anyagon. Milyen lehet akkor vizesen? Értette már, miért várják a fiúk hogy bemenjen a vízbe. Azon gondolkozott, hogy tudná leellenőrizni, amikor ismét kopogtak, ám ezúttal Petra hangja is halható volt:
- Kop-kop! Bejöhetek?
- Persze gyere csak! - válaszolt elgondolkozva. Továbbra is a tükröt nézte.
- Mi a gond? - lépett mögé Petra
- Lehet, hogy vizesen tényleg nagyon átlátszó. A mellbimbóim így is szinte világítanak. - fordult hátra. Petra nem egyedül érkezett: mögötte állt Ági, aki ez utóbbi szavakra elmosolyodott. „Szerény Zsuzsika“ ettől teljesen elpirult: Petrával már őszintén mert beszélni, de Ági jelenlétére nem számított. Petra érzékelte a tanárnő zavarát, így bátorítólag csak ennyit mondott:
- Nyugi nők vagyunk mindannyian.
- Amúgy meg ki kell próbálni előre és akkor nem a strandon jön a meglepetés - tette hozzá Ági.
- Ez az! Itt ez az ásványvizes palack. Locsoljuk le és kiderül! - ajánlotta Petra, miközben már nyúlt is a fal mellett álló flakonok felé.
- Ó, én nem így gon... -kezdett a szokásos mentegetőzésbe, mire Petra játékosan összevonta a szemöldökét - Na jó. - fejezte be.
Petra odalépett, Ági pedig leült az egyik székre, egyik lábát a földön nyugtatva, a másikat pedig felhúzva szék ülőkéjére tette, és ujjait a térdén összefonva figyelte a jelenetet. Arcáról nem tűnt el a pajkos mosoly és ahogy a tanárnő odapillantott, a nyári ruha felcsúszó alján át láthatta hogy a lány narancsszínű bikini alsót visel.
Petra először a nyakára csorgatott a vízből és hagyta hogy végigfusson a fürdőruha elején, ám az inkább a mellek között összefutva a hasi részen áztatta át a ruhát. Ekkor már határozottan a melleket kezdte el öntözni, amelynek meg is lett a hatása: a duzzadó bimbókra tapadó átázott anyag nem csak a formájukat, de halványan még a színüket is megmutatta. Amikor a lány keze véletlenül a jobb mellbimbójához ért, Szerény Zsuzsika teljesen elvörösödött. Egyrészt mert a még mindig érzékeny mellbimbóját még jobban megduzzasztotta a lány érintése, másrészt azért mert mindez Ági figyelő tekintete előtt történt. Gépiesen engedelmeskedett, amikor Petra felszólította hogy forduljon meg. Majd érezte, hogy hátul, a nyakánál Petra hátrahúzza a fürdőruhát és beönti a vizet amely végighömpölygött a testén hogy a fenekén teljesen eláztassa az anyagot, végül a fölösleg a fenekéről a földre csorogjon. Ahogy a lány leengedte a kezét -nem tudni, hogy véletlenül vagy szándékosan- egy pillanatra megsimította a fenekét. Örült, hogy háttal áll, így nem láthatták arcizmainak rándulást: Petra kezének érintése megint nem hagyta érzéketlenül. Még mindig a Tibivel való találkozás hatása alatt állt és érezte, hogy ismét kezdi izgatni a helyzet, de nem tudta hogyan kezelje. Úgy döntött, hogy úgy tesz mint Ági és Petra abban a történetben, amit Petra mesélt, azaz játéknak fogja fel az egészet és nem árulja el ha felizgul.
- Na milyen? - kérdezte, vidámságot erőltetve a hangjába, hogy sem szégyenlőssége, sem az azzal viaskodó fel-fel horgadó izgatottsága ne tűnjön fel a lányoknak.
-Hát... eléggé átlátszó. - mondta Ági
Szerény Zsuzsika gyorsan megfordult, hogy ne tartson túl hosszú bemutatót, Petra azonban félreértelmezte a mozdulatot és már locsolta is bőségesen a vizet a hasára és az ágyékára.
Amikor a szövet teljesen elázott, tökéletesen kirajzolta, mi van alatta. Ági megszemlélhette a tanárnő szeméremszőrzetének sötét foltját, valamint a szeméremajkak előtti dupla szövet kiterjedését.
- Olyan, mintha meztelen lennél. Elképzelem a fiúkat hogy reagálnának, ha meglátnának így. Szerintem rájuk jönne a görcs. - vigyorodott el Petra.
- Hú, azt hiszem jobb lesz akkor kerítenem egy másikat.
- Én hoztam magammal még vagy kettőt és Petra is elhozta a tavalyi bikiniket. - fel akarja próbálni a tanárnő? - ajánlkozott Ági. - Meg lehet hogy a faluban is lehet kapni.
- Megyünk és elhozzuk! - ajánlkozott Petra - úgysem vettem még fel én sem, de fél óra és a többiek is felkelnek, akkor meg úgyis megyünk a partra.
- Á, nem szükséges... - akarta mondani Szerény Zsuzsika, de Ági közbevágott:
- De nagyon szívesen, nem fáradtság!
Szinte megkönnyebbült, ahogy a lányok elviharoztak. Kibújt a nedves fürdőruhából és az utazótáskáját az ágyra téve kutakodni kezdett valami után amibe addig is belebújhat, amíg visszatérnek. Remegő kézzel pakolta ki a pamut bugyikat és arra gondolt, hogy szinte nagymamásak tűnnek a párnája alá rejtett a kék tangához hasonlítva. Magára húzott egy pólót, amely éppen annyira volt hosszú, hogy a fenekét és ölét elrejtse. A lányok ugyanazzal a sebességgel tértek vissza, ahogy nemrég távoztak.
- Elhoztam a tavalyi bikinimet, igaz, ez már nem annyira divatos, de arra jó hogy kipróbáljuk hogyan áll. - mutogatta Petra a kezében tartott fekete bikinit.
- Én egy egyrészest hoztam, de teljesen más fazonú, mint a tanárnőé. -tette hozzá Ági - nem lenne gond ha én meg felpróbálnám a tanárnőjét? - nézet kérdően.
A tanárnő hirtelen nem tudta mit válaszoljon, de Petrára pillantva, annak huncut mosolyát elkapva eszébe jutott a történet, amit a lány mesélt. Nyilvánvaló, hogy Ági pont azért szeretné felpróbálni, mert izgalmasnak találta.
- Persze, próbáld csak. - válaszolta egy pici késlekedéssel.
- Melyik legyen először? A bikinim, vagy Ági egyrészese? - jött Petra kérdése.
- Legyen az egyrészes.
Ági átadta a fürdőruhát, majd kibújt a ruhájából és szék támlájára terítette, ezután levette a melltartót és formás kis melleit egyáltalán nem takargatva maradt a tanárnő felé fordulva.
Szerény Zsuzsikát megbabonázta ez a lazaság. Bár emlékezett Petra történetéből arra, hogy Ágit is izgatja a meztelenséggel való játszadozás. Érezte, hogy izgalma tovább erősödik, de bízott benne, hogy kordában fogja tartani. Nem kell, hogy Ági is meglássa, mennyire nagy hatással van rá a nemrég felfedezett játék a meztelenséggel.
Leült az ágyra és lábait úgy dugta a fürdőruhába, hogy szinte alig kellett felemelnie őket, így öle folyamatosan a póló takarásában maradt. Végül fenekét kissé megemelve altestére csúsztatta a ruhadarabot. Szinte már meg sem lepődött azon, hogy a ruha pántja hogyan simul a farpofái közzé és hogy elől is kissé kényelmetlen.
Lopva ismét Ágira pillantott, aki éppen kibújt az alsóból. Nem volt csupaszra borotválva: pár centi széles csíkban meghagyta a hollófekete szőrzetét. Szemérme teljesen másképpen nézett ki, mint Petra barackot idéző zárt ajkai: a kisajkak pereme a vagina teljes ívén kitüremkedett a nagyajkak közül. A tanárnőnek az iskola büféjében kapható szendvicsek jutottak eszébe, ahol a kettévágott zsömléből kilóg az olasz szalámi. Úgy gondolta ennél többet egy meztelen nő már csak akkor mutathat meg önmagából ha széttárja lábait. Ahogy a lány arcába nézett, látta, hogy amaz szintén őt figyelte és elmosolyodott, majd a tanárnő feje mellett a felső ágyra terített fehér fürdőruha után nyúlt.
A lány két melle egy-két pillanatig kitöltötte a teljes látóterét. A sötétbarna bimbók hetykén ágaskodva tekintettek enyhén két oldalra. Amikor amaz kezében a tanárnő fürdőruhájával visszalépett, ő is kibújt a pólóból.
Mellei most teljes pompájukban meredeztek. Zavar és izgalom keveréke járta át amikor az előtte álló Ági nyíltan tanulmányozni kezdete őket. Elvégre sosem látta még így a tanárát. Érezte a bizsergést a bimbóiban és lepillantva nem is csodálkozott, hogy mennyire szépen megduzzadtak. Örült, hogy a lány még nem látta őket nyugalmi állapotban, így nem tudhatta, hogy nem ez a természetes formájuk. Petrára pillantva, annak mosolyát látva azonban tudta hogy lebukott.
Miközben Ági belebújt a fehér fürdőruhába, ő is a vállára igazította a pántokat. Néhány centivel magasabb is volt Áginál és a mellei is nagyobbak voltak, így ülő helyzetben meglehetősen feszült és kényelmetlen volt számára a lány egyrészese. Felállt és Ági előtt ellépve a szekrényhez fordult, hogy annak tükrében ellenőrizze hogyan áll. Popsi lyukára olyan szorosan tapadt a vékony pánt, hogy attól félt, mindjárt elpattan. Elől is félrecsúszott és egyik oldalon szorosan rátapadt a szeméremajkára, de széle behatolt az ajkak közzé, csupaszon hagyva a punci másik felét. A tükörben gyönyörűen látszott a félig kitakart vagina és az azt körülölelő sötétbarna szőrzet.
Látta ezt a két lány is akik követték a tükörhöz. Ági már a fehér fürdőruhát viselte, Petra pedig a pólóját és a sortját levéve egy szál bugyiban állt, éppen készült felvenni a saját fürdőruháját.
Már éppen az öle elé akarta kapni a kezét, de a lányok megelőzték.
- Itt egy kicsit félre van csúszva. - Igazított a hátsó pánton Petra és a tanárnő érezte a lány finom ujjait, ahogy a fenekénél lévő pántot igazgatják. Aztán az egyik ujj pontosan a popsi lyukán állapodott meg és körözött egyet-kettőt rajta, mielőtt visszahúzódott volna. Ági nem az arcát figyelte, így nem vehette észre, ahogy tekintete egy pillanatra elfátyolosodott, amikor a simogató ujjakra az egész teste reagált. Mielőtt a lány elől is igazgatni kezdte volna, saját maga nyúlt oda és ujjait a szövet alá dugva elhúzta ágyékától az anyagot, majd úgy engedte vissza, hogy ezúttal jobban takarjon. Akárcsak a bugyi esetében, most is itt-ott kilógó szőrszálak képében jelentkezett a bikini vonal borotválás hiánya.
- Sajnos ez kicsi - jegyezte meg Ági- a vállpántoknál is látszik - éppen annyival magasabb a tanárnő, hogy már ne passzoljon. A melleit is teljesen leszorítja.
Valóban így volt. Mellei szélei a ruha két oldalán kitüremkedtek, miközben lelapultak. Egyedül a bimbók voltak, amelyek így is ellenálltak a szövet szorításának és álltak ki mereven annak síkjából.
Ágin viszont jól állt a fehér fürdőruha. Árnyalatnyival sötétebb bőrével kellemes kontrasztot alkotott de a tanárnőénél sötétebb mellbimbói még jobban átütöttek rajta. Nyilvánvalóan nem zavarta, mert amikor a tanárnő arrébb húzódott a tükörtől, akkor elégedetten szemlélte magát elölről-hátulról.
- Ott a bikini, hátha az jó! - mutatott az ágy felé Petra - és ha már ruhapróba akkor én is akarom azt a fehéret! - nevetett és máris kilépett a bugyijából. Szerény Zsuzsika most a szemével is láthatta, amit a tenyerével már megtapasztalt: Petra szépen ívelő szemérmének rését nem fedte egyetlen szőrszál sem.
- Várj egy kicsit! Mindjárt odaadom! - illegette magát tovább a tükörben Ági
- Ok, addig segítek felvenni a bikinit. - Lépett a tanárnőhöz, hogy segítsen kibújni a fürdőruhából.
Amaz még mindig a látvány hatása alatt állt és engedelmesen tűrte, hogy a lány a ruha pántjait lehúzza a vállairól. A szorításból kiszabaduló mellei szinte felugrottak, ahogy visszanyerték természetes állásukat. Petra elégedett pillantással nyugtázta a látványt:
- Mindjárt jobban érzik magukat így!
A tanárnő letolta a csípőjéig a ruhát, majd egy pillanatnyi tétovázást követően tovább tolta, így az a bokájánál landolt. „Tessék, azt hitted nem merem megtenni!“ - szólalt meg benne a kisördög, ahogy ott állt csupaszon a lányok között.
Petra elmosolyodott és ebben a mosolyban volt valamiféle olyan huncutság, amitől a tanárnő önbizalma egy pillanatra megingott. Aztán a lány felkapta a bikini felsőt az ágyról és visszalépett a tanárnő mellé.
- Akkor most ez próbáljuk fel! Meg kell kötni a nyakban és a háton is. Kérlek tartsd meg a tarkódnál a pántokat amíg megigazítom és megkötöm. Ági te pedig az alsóval segíts!
A másik lányt sem kellett biztatni: felkapta a bikini alsót és már guggolt is a tanárnő mögé. Két oldalon megkötős modell volt, így először át kellet húzni a lábak között, majd a két felét felhajtva a csípő két oldalán megkötni.
Szerény Zsuzsika nem tudta hová legyen: testében még ott bizsergett a reggel minden izgalma Tibi tekintetétől Petra pajkos érintéséig, ugyanakkor feléledt szégyenlőssége, ahogy Ági mögé guggolt és arca szinte a fenekéhez ért. Ösztönösen összébb húzta fenekét, ahogy elképzelte hogy a lány akár az ánuszát is megláthatja. Ám ahogy megérezte a lány meleg kezét nem sokkal az ágyéka fölött, amint a bikini alsót odafogja, azonnal nedvesedni kezdett.
Engedelmesen megfogta a két pántot a tarkójánál egyik kezével, hogy Petra megigazíthassa a felsőt. Petra kicsiny mellein a bimbók ismét a bon-bon formát vették fel, elárulva, hogy a lánynak is tetszik a szituáció. Amikor észrevette, hogy a tanárnő a melleit nézi, a bikini felsőt elengedve egy pillanatra megmarkolta annak melleit, a mozdulat végén enyhén megcsippentve a kemény bimbókat. A tanárnő alig bírta visszafogni feltörő sóhaját. Ági éppen ekkor nyúlt előre a lábai között, hogy áthúzza a bikini alsót a megkötéshez. Kézfeje egy pillanatra hozzáért a kócos szőrzet mélyén megnyíló forró ajkakhoz. A nyögést már nem sikerült visszafognia.
Ági úgy tett mintha nem a kéj, hanem a meglepetés megnyilvánulását hallotta volna:
- Elnézést véletlen volt! - azzal gyorsan megkötötte a pántokat két oldalon.
Aztán a tükör elé állva ismét megszemlélték, hogy jobban áll-e ez a viselet Szerény Zsuzsikának, mint az előző. A nagyobb melleket a tini bikini sem tudta megfelelően elrejteni: bár a bimbókat elfedte, azonban minden egyéb irányban kilógott a mell többi része. Alul sem volt jobb a helyzet: bár nem vágott be, de a barna szőrzet teteje kilátszott alóla. Ahogy a lányok figyelték a tükörben a szinte meztelen testét úgy lett arca egyre pirosabb, ágyéka egyre nedvesebb.
- Hát ez sem nyert! -nevetett Petra és kicsiny mellei ennek ütemére ugrándoztak - Na ide nekem azt a fürdőruhát!
Ági csatlakozott a nevetéshez, miközben kibújt belőle, ám Petra nevetése hirtelen abbamaradt és a szoba hirtelen elcsendesedett.
Majd Petra fülig érő vigyorral az ágyak közzé lépett:
- Nagymama bugyi! - kiáltotta és felkapta a tanárnő ott felejtett bugyiját.
Szerény Zsuzsika felháborodottan vette magát rá és mindketten az ágyra hanyatlottak. Petra alul, a tanárnő meg rajta. A tanárnő érezte, hogy a lány csupasz szeméremajkai a combjához préselődnek és saját nedvesedő ölét csak a bikini bugyi vékony szövete választja el a lány csípőjétől. Petra eltartotta magától a tanárnő bugyiját, amennyire csak tudta: kinyújtott karja csaknem a szemközti szekrényig ért. A tanárnő próbált utánanyúlni miközben mellei a lány arca előtt majd kiugrottak a bikiniből. Petra a szabad kezével nevetve elkapta a melltartó zsinórját és meghúzta. A bikini engedett és a szövet a két mell közzé becsusszanva hagyta hogy a gravitáció elvégezze a dolgát: a tanárnő mellei előbuggyantak és csaknem a lány arcához értek. Szerény Zsuzsika ettől egy pillanatra elengedte a lány csuklóját, így annak módja nyílt gyorsan a háta mögé csúsztatnia a kezét, így bugyi a háta és a matrac közzé szorult. Szabad kezével próbálta távol tartani magától a tanárnőt, miközben amaz mindent megtett, hogy valahogyan az oldalára fordítsa. Az izzadság apró harmatcseppjein csúszva melleik többször is összedörzsölődtek, amitől mindketten kipirultak. Fojtott zihálásukban benne volt az egymásnak feszülő izmok remegése és a bimbóikból érkező gyönyörteli érzés mámora is. Petra elengedte a bugyit de az továbbra is a háta alatt maradt. Így már sikerült elkapnia a tanárnő mindkét csuklóját és lassan, küzdve a tanárnő ellenállásával a teste két oldala mellett a matracig húzta őket. Ettől Szerény Zsuzsika előrehanyatlott és Petra fölé dőlve a könyökein támaszkodott meg. Amennyire a lány szorítása engedte, próbálta eltolni magát, de csupasz mellei így is a lány hasához préselődtek. A lány egyik lába még mindig az ő lába között ficánkolt, érezte hogy térde időről-időre a mind nedvesebb ágyékához ér. A bikini alsó hátul izzadságtól, elől más nedvektől tapadt a testére. Petra próbált volna felülre kerekedni, de a tanárnő helyzeti előnye miatt minden kísérletet visszavert. Ettől mind ketten hol ide-hol oda dőltek és zihálásuk megtöltötte a kis szobát. Ági elkerekedett szemmel bámulta a csupasz birkózást és amikor látta hogy a folyamatos rángatásnak, dörzsölésnek kitett bikini bugyi pántja kioldódik a tanárnő csípőjén, teljesen oda volt az izgalomtól. Petra térde most már a tanárnő szőrzetébe süllyedt, sőt egy kicsit fel is húzta a lábát hogy dulakodás közben Szerény Zsuzsika nemi szerve mindinkább hozzápréselődjön. Ahogy ide-oda fordultak, a nagyajkak teljesen rátapadtak a lány térdére, mintha megpróbálnák bekapni azt. A tanárnő érezte, hogy végképp nem fog bírni magával és bár az élvezet egyre inkább kezdte elsodorni a valóságtól továbbra is úgy tett mintha a birkózás kötné le. Keze-lába remegett a megfeszített izmoktól, de akkor sem hagyta Petrát felülkerekedni.
- Ági Segíts!- szólt a másik lányra Petra.
Amaz annyira elmerült a látványban, hogy hirtelen azt sem tudta mit tegyen. Aztán a tanárnő mögé lépett, hogy lehúzza Petráról. Izgalmas mégis szürreális látvány volt, ahogy a saját tanárát hátulról, pucéron, izzadtan látta erőlködni, enyhén széttárt lábbal, ahogy a punciját a saját barátnője térdéhez dörzsöli. Amikor a csupasz fenék egy pillanatra megemelkedett láthatta alatta a jócskán csapzott szőrzet között a kipirult szeméremajkakat. Annyira felpörgött, hogy észre sem vette, hogy önkéntelenül is a saját mellbimbóit simogatja. Aztán észbe kapott, és előre lépve megfogta Szerény Zsuzsika oldalát két oldalon a hóna alatt, és úgy próbálta lefejteni a másik lányról. A birkózókon már folyt az izzadság, így kezei lecsúsztak a tanárnőről. Átlépett a lelógó lábai felett és így enyhe terpeszben már közelebb tudott hajolni. Szerény Zsuzsikának még nem tűnt fel, hogy a lány mögötte áll és tovább erőlködött azon, hogy valahogy felhúzza Petrát és közben el ne nyögje magát a punciját gyötrő kéjtől. Amikor kissé hátravetette magát két dolog történt egyszerre: a feneke hozzádörzsölődött Ági puncijához, valamint Ági kinyújtott kezei nem az oldalát, hanem a mellei tövét ragadták meg. Az ágyékából érkező kéjes hullámok mellé villámként érkezett a szorítás a melleinél és a popsi lyuka környékét megcirógató fanszőrzet keltette újabb izgalomhullám. Óriásit nyögött és talán a földe hanyatlott volna, ha Petra nem fogja olyan erősen a csuklóját. Így csak lejjebb csúszott. Kitárt vaginája fényes csíkot húzott Petra lábszárán ahogy végigszánkázott rajta, míg végül a lábfejénél állapodott meg. Amikor a lány lábujjai a szeméremajkai közzé mélyedtek, térdre hullott, satuba fogva Petra lábfejét. Ági is megfeledkezett magáról: amikor a pucér fenék a szemérméhez dörzsölődött szinte elalélt. Kezeit le sem vette a tanárnő melleiről és a tanárnővel együtt csúszott vissza a padlóra. Mögötte guggolt szétterpesztett lábakkal és tovább dörzsölte ágyékát annak fenekéhez, miközben a hátához simult és a melleit szorongatta. Petra addig mozgatta lábujjait a kisajkain és néha azok között, míg a tanárnő már reszketett a gyönyörtől. Meg-megránduló feneke folyamatos impulzusokat küldött Ági ölébe is, aki teljesen rádőlt és gyönyörrel töltötte el, ahogy mellbimbói finoman csúszkáltak a tanárnője hátán. A lábujjak motozása a vaginájában egyre mohóbbá vált és a tanárnő mozgás már teljesen koordinálatlanná vált. Ide-oda rázta az altestét és ha nem olyan szűk, valószínűleg benyelte volna Petra lábfejét. Végül, amikor Ági szorítása a mellbimbóján és egy mélyebb nyomás a lábujjaktól egyszerre érkezett, hangos nyögéssel elélvezett és előrehanyatlott, arccal Petra lába közzé.
Peti azonban boldogtalan volt. Végig az ócska telefonjával vacakolt, hogy valamilyen elfogadható képet készítsen, ahogy az ablakon át leskelődött. Videót amúgy sem tudott rögzíteni, de az hogy világosból akart árnyékba fotózni, teljesen lerontotta az esélyeit. Amíg a jelenet tartott, tucatnyi fotót készített, de ahogy leárnyékolta a kijelzőt, látta, hogy mindössze egy sikerül elfogadhatóra, amin úgy-ahogy ki lehetett venni a tanárnő arcát. Mivel a telefon memóriája kicsi volt, a rosszakat törölte, hátha lesz még alkalma másokat készíteni. Sajnálta, hogy emiatt nem tudta megfigyelni nyugodtan az eseményeket, de legalább a legvégén már csak arra koncentrált hogy a finálét láthassa, miközben merev farkát húzgálta. Ahogy a zavart tanárnő felállt és a nedveitől összetapadt szőrzet között még az ablakból is látta a punciját -ami bugyiban annyira felizgatta, hogy vissza kellett térnie- a vörösen dagadozó mellbimbóit és a másik két lány intim testrészeit, melyeket oly sokszor elképzelt. Tekintete verébként ugrált, ahogy amazok szedelőzködtek. Mindent egyszerre szeretett volna látni, miközben izgalma fokozódott és végül halk sóhajjal a ház falára spriccelt.

Adults Only!
Please be aware that the content presented here is purely a work of imagination and is for entertainment purposes only. The stories, articles, and any other written materials on this site are fictional and should not be taken as real or factual. We believe in the power of creativity and sex storytelling to transport you to different worlds and experiences. Feel free to explore the various sections of our website and delve into the imaginative realms we have created. Whether it's fantasy, porn, fan fiction, or any other genre, we hope you find joy and inspiration in the stories we share. Thank you for understanding, and enjoy your journey through the realms of imagination!

More xxx stories:
The Bi-Dorm
Surprise at the Gas
Bigtit patrol
Paraszt szex vers
First Woman
A kefélés mint sport
Első cumcurám
Tinilányok kukkolása
Pink Champagne
Tied Down (MF, b/d, oral, mast)
Nude Girls
Related sites

Asstr
Moving sex pics
Erotic tales
BBW
Celeb Sex
All sex stories
Tags:Doktor Nagyi Családi szex nyeltem Anyját


Home - Desktop